Image1Z Bamaka jsme původně chtěli pokračovat směrem na východ do Bandiagary. Současná bezpečnostní situace nám to bohužel neumožnila a tak jsme se vydali prozkoumat jiné kouty Mali. Jeli jsme podél řeky Bakoy až do Bafoulabé, kde soutokem s řekou Bafing vzniká řeka Senegal.  Po překročení hranic do Senegalu jsme pokračovali podél řeky, která tvoří hranici mezi Mauritánií a Senegalem. Přívozem u města Kaedi jsme překročili  hranice a chtěli pokračovat po mauritánské straně. Až na druhém břehu nám řekli, že přechod je pouze pro místní. Byli jsme první cizinci, kteří tudy do Mauritánie chtěli vkročit. Nejprve nám řekli, že se musíme vrátit, že nás tudy nepustí. Pustili. Prošli jsme důkladnou prohlídkou – všechny věci z aut jsme museli vyndat, vše prohlíželi, udělali soupis všech našich věcí (počítač měli na stanici teprve druhý den, tak jsme jim trochu pomohli s jeho ovládáním). Byli důslední, ale korektní. Po dvou hodinách strávených na celnici a zaplacení běžného poplatku, jsme vyrazili směr Nouakchott.