Lide a zeme 4_2016V dubnovém čísle časopisu LIDÉ A ZEMĚ vyšel osmistránkový článek
o naši expedici Sen o Dakaru.

Lide a zeme 4_2016 1-22